SUNSHINE CITY

Đăng ký nhận bảng giá chính thức từ chủ đầu tư - Để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
x

Mặt Bằng

MẶT BẰNG TOÀ S1
2019-01-31 04:53:25
Mặt bằng toà S1 cao 40 tầng từ tầng 4-32 là căn hộ cao cấp. từ tầng 33 trở lên là căn hộ duplex
Chi tiết
MẶT BẰNG TOÀ S2
2019-01-31 04:53:01
Mặt bằng toà S2 cao 40 tầng từ tầng 4-32 là căn hộ cao cấp. từ tầng 33 trở lên là căn hộ duplex
Chi tiết
MẶT BẰNG TOÀ S3
2019-01-31 02:10:30
Mặt bằng toà S3 cao 40 tầng từ tầng 4-32 là căn hộ cao cấp. từ tầng 38 trở lên là căn hộ Penhouse
Chi tiết
MẶT BẰNG TOÀ S4
2018-03-03 11:19:33
Mặt bằng toà S4 cao 40 tầng từ tầng 4-32 là căn hộ cao cấp. từ tầng 38 trở lên là căn hộ Penhouse
Chi tiết
MẶT BẰNG TOÀ S5
2018-03-03 11:17:15
Mặt bằng toà S2 cao 40 tầng từ tầng 4-32 là căn hộ cao cấp. từ tầng 33 trở lên là căn hộ duplex
Chi tiết
MẶT BẰNG TOÀ S6
2018-03-03 11:13:51
Mặt bằng toà S6 cao 40 tầng từ tầng 4-32 là căn hộ cao cấp. từ tầng 33 trở lên là căn hộ duplex
Chi tiết
Tin tức nổi bật